อนุภาคนาโนที่ผสมด้วยยีนซึ่งใช้ในการต่อสู้กับโรคจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีโคเลสเตอรอลที่มีโคเลสเตอรอลจากพืช เนื่องจากรูปร่างและโครงสร้างของพวกมันช่วยให้ยีนได้รับตำแหน่งที่ต้องการอยู่ภายในเซลล์จากโรคต่างๆ ที่ไม่สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยาทั่วไป สามารถรักษาโดยวิธีทางพันธุกรรม โดยส่งกรดนิวคลีอิกไปยังเซลล์ที่เป็นโรค

เพื่อสร้างโปรตีนที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นสำหรับ สุขภาพกรรมพันธุ์เหล่านี้อาศัยอุปกรณ์ขนส่งที่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยอัตราความสำเร็จสูงและปล่อยสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุภาคนาโนที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบเป็นตัวนำส่งยีน โดยเน้นที่โรคซิสติกไฟโบรซิส โรคซิสติก ไฟโบรซิสเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ลุกลามซึ่งส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในปอดอย่างต่อเนื่องและทำให้ผู้ป่วย 30,000 คนในสหรัฐอเมริกาประสบกับผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายทุกปี ผู้ป่วยมากกว่าสามในสี่ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุ 2 ขวบ และถึงแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการบรรเทาภาวะแทรกซ้อน แต่อายุขัยเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคซิสติก ไฟโบรซิสยังเหลือเพียง 40 ปี