เซลล์ต้นกำเนิดจากเยื่อหุ้มเซลล์คิดว่ามีศักยภาพที่ดีในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหายการรักษากระดูกหักและแสดงความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการแยกแยะออกเป็นเซลล์ประเภทต่างๆ ในไขกระดูกและเป็นหลายศักยภาพ ซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถต่ออายุตัวเองและพัฒนาไปสู่เซลล์ชนิดพิเศษที่หลากหลาย

สายเมาส์ที่ใช้โปรตีนเรืองแสงสีเขียวเพื่อเน้นเซลล์ที่แสดงโมเลกุลเฉพาะ การศึกษาไขกระดูกในหนูเมาส์นี้เปิดเผยว่าประชากรย่อยของ MSC แสดง CD73 รวมทั้งเซลล์บุผนังหลอดเลือดไซนัสที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบหลอดเลือดของไขกระดูก สามารถมองเห็น MSC ที่เป็นบวกของ CD73 เพื่อเพิ่มจำนวนมากกว่า MSC ที่เป็นลบของ CD73 และมีศักยภาพที่สูงกว่าในการแยกแยะออกเป็นเซลล์ประเภทต่างๆ ซึ่งบ่งชี้ว่า MSC กลุ่มนี้อาจมีประสิทธิผลอย่างเฉพาะสำหรับการซ่อมแซมกระดูก นักวิจัยจึงได้ศึกษาหน้าที่ของ MSCs ที่เป็นบวก CD73 ในการรักษากระดูกหัก เมื่อกระดูกหักรักษาได้ มันจะดำเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเกิดลิ่มเลือดที่กระดูกหัก ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยแคลลัสของเนื้อเยื่อเส้นใยและกระดูกอ่อน ตามด้วยการก่อตัวของแคลลัสกระดูกแข็ง จากนั้นกระดูกจะได้รับการออกแบบใหม่ เนื่องจากกระดูกปกติจะเข้ามาแทนที่แคลลัสแข็งและกระดูกจะกลับคืนสู่รูปร่างปกติ