เคนยาได้เตือนว่าอาจมีการสั่งห้ามเที่ยวบินจากโซมาเลียรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรม กระทรวงการต่างประเทศระบุในจดหมายถึงคณะทูตว่ามีการใช้เที่ยวบินเพื่อมนุษยธรรมในทางที่ผิดสำหรับเรื่องทวิภาคีและการเมือง เมื่อเร็ว ๆ นี้เคนยาได้ระงับเที่ยวบินจากเพื่อนบ้าน แต่ได้รับการยกเว้นเที่ยวบินอพยพฉุกเฉินทางการแพทย์และเที่ยวบินที่ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติ

แต่ตอนนี้เตือนว่าเที่ยวบินเพื่อมนุษยธรรมจะต้องถูกใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการประกาศที่เป็นไปได้โดยรัฐบาลของเคนยาเกี่ยวกับการปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในทุกเที่ยวบิน กระทรวงยังกำหนดให้เที่ยวบินเพื่อมนุษยธรรมทั้งหมดต้องขอใบอนุญาตก่อน และให้รายชื่อผู้โดยสารและสินค้าที่จะขนส่ง เคนยาและโซมาเลียมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาททางการทูตที่ยาวนานในหลายประเด็น รวมถึงข้อพิพาทชายแดนทางทะเลที่ยังคงมีอยู่ตั้งแต่ปี 2014 เมื่อโมกาดิชูยื่นฟ้องเคนยาที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เริ่มแรกโซมาเลียได้ตัดสัมพันธ์ทางการฑูตกับเคนยาในเดือนธันวาคม โดยกล่าวหาเพื่อนบ้านในแอฟริกาตะวันออกว่าแทรกแซงกิจการการเมืองภายในประเทศ โดยสนับสนุนการบริหารงานของภูมิภาคจูบาลันด์กึ่งปกครองตนเอง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมกาตาร์กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทางการฑูตได้รับการฟื้นฟูหลังจากการไกล่เกลี่ยโดยกาตาร์ แม้ว่าจะปฏิเสธที่จะยกเลิกการห้ามนำเข้าใบยาเสพติดซึ่งกำหนดไว้เมื่อปีที่แล้วในเคนยา สัปดาห์ต่อมาเคนยาประกาศระงับเที่ยวบิน ซึ่งโทษว่าเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ทางการฑูตขาด