ข้อดีควรรู้ ! ของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม หรือ อาหารสายยาง ถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหาร หรือรับประทานอาหารเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานและป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วย ตามโรงพยาบาลยังมีการใช้อาหารปั่นผสมกันอย่างแพร่หลาย ต้องมีการออกแบบสูตรตามความเหมาะสมของโรคของผู้ป่วย โดยนักโภชนาการจะทำการออกแบบสูตร และต้องแพทย์คอยตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย

สำหรับข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง ก็คือเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ผ่านการปรุงตามสูตรของนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารของผู้ป่วย ออกแบบสูตรเฉพาะของผู้ป่วยในแต่ละโรค ซึ่งในผู้ป่วยแต่ละโรคนั้น มีการรับประทานอาหารไม่เหมือนกัน จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอาหารปั่นผสม คือ กระบวนการผลิตนั้น เราจะปรุงอาหารในห้องปลอดเชื้อ เพื่อให้มีความสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

รวมไปถึงวัตถุดิบที่ต้องมีความสดใหม่ สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ไร้สารเคมี เพื่อให้กระบวนการการผลิตทุกขั้นตอนมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย เราก็มีการคำนึงถึงสุขลักษณะเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่า จะมีความปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยได้รับอาหารเข้าสู่ร่างกาย แถมยังถูกต้องตามสูตรของแพทย์และนักโภชนาการอีกด้วย

ข้อดี ของการให้ อาหารทางสายยาง สำหรับผู้ป่วย !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นอาหารทางการแพทย์ ที่มีการใช้จริงในโรงพยาบาล สำหรับให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง แต่ยังมีระบบย่อยอาหารที่ดูดซึมได้ดี จึงจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร อาหารปั่นผสมนั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านและต้องให้อาหารปั่นผสมแก่ผู้ป่วย

ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง นั้น สามารถทำให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน แถมยังประหยัดและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะต้องสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมากที่สุด เพราะถ้าหากผู้ป่วย ได้รับอาหารที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ทรุดหรือก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้

สำหรับการให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการกลืน เพื่อทำให้ง่ายต่อการให้อาหารผู้ป่วย ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แต่อาหารปั่นผสมนั้น ต้องทำตามสูตรของนักโภชนาการที่ได้ทำการคำนวณสัดส่วน สารอาหาร และพลังงานที่ผู้ป่วยเหมาะสมที่จะได้รับ ซึ่งต้องมีนักโภชนาการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร รวมถึงใส่ภาชนะ เพื่อ